Dödsbo i Stockholm som du vill sälja? 

Alla typer av dödsbon i Stockholm köpes. Stort eller litet dödsbo är av mindre betydelse, vi hanterar alla storlek på dödsbon i Stockholm. Vi köper bohag från alla tidsepoker. Kontakta oss redan idag. Välkommen till Svenska Sterbhus!

17 nov 2019