Checklista dödsbo

 

Ge berörda information om dödsfallet och ta hand om eventuella husdjur.

 

 1. Ta hand om husdjur

 2. Familj och släktingar.

 3. Vänner (social media och telefonkontakter)

 4. Grannar

 5. Arbetsgivare

 6. Föreningar och e-post kontakter (även föreningar kan ha konton på sociala medier, eller en hemsida)  

Ta hand om husdjur

Det allra första man bör göra är att ta hand om eventuella husdjur. Har djuret mat och vatten? Behöver djuret rastas? Vem kan ta över husdjuret. Kan någon i släkten ta över husdjuret? Finns någon granne som känner djuret och tycker om det som kan tänka sig att ta hande om det?  Givetvis måste man veta att det är en person som tycker om djur och kan sköta det på rätt sätt. Om ingen finns så kolla om djuret kan omplaceras via särskilda föreningar som t.ex. Hundar utan hem. Även katter kan omplaceras via t.ex Katthemmet.nu. Ofta är dessa föreningar idéella och är tacksamma för gåvor som hjälper dem att fortsätta sitt arbete.

Familj och släktingar 

Informera den närmaste familjen och be dem i sin tur informera släktingar. På så sätt når informationen om dödsfallet fram utan att en person behöver ta på sig att kontakta alla släktingar.

Vänner

Många har idag sina vänner på social media som t.ex. Facebook, Twitter och Instagram och enklaste sättet att nå de vänner som finns där är att göra om t.ex. en Facebook-sida till en minnessida. Det är ett fint sätt att informera om dödsfallet och ger den avlidnes vännerna utrymme att reflektera och kanske samtala med varandra. Så här gör du för att göra om en Facebook-sida till en minnessida.

 Grannar

Grannar kan vara antingen nära vänner eller ganska anonyma. Om det är en granne som är nära vän så är det så klart på sin plats att informera om dödsfallet. Är det däremot grannar som är den avlidna inte hade någon närmare relation till kanske det inte känns så viktigt att informera dessa grannar, men vill man ändå göra det så kan ett enkelt sätt vara att lägga ett kort i brevlådan/brevlådorna.

 

Dödsfallsintyg - Skatteverket

Så snart Skatteverket har fått in dödsbevis av läkare eller sjukhus så registrerar Skatteverket dödsfallet. Då kan dödsfallsintyg med släktutredning beställas. Du kan också be om hjälp med detta från den  begravningsbyrå du tänkt anlita. 

 

Ekonomin i ett dödsbo.

Från och med den dag en person avlider övergår skulder och tillgångar, ägodelar och avtal till dödsboet. 

För att kunna betala räkningar och sköta ekonomin i dödsboet kräver banken att du har ett dödsfallsintyg (Skatteverket). Tänk på att avsluta abonemang (t.ex. mobil, internet, kabeltv), tidnings-prenumerationer, försäkringar, autogiro, ställa av bilen, sophämtning, el,  o.s.v. 

Om någon utomstående (ej delägare i dödsboet) skall sköta ekonomin krävs en fullmakt som är underskriven av samtliga delägare i dödsboet. Du kan ladda ner fullmakten i PDF-format och skriva ut den direkt från Efterlevandeguiden.se.

 

Planera begravning

(skall ske inom en månad från dödsfallet)

 

 1. Ta ledigt från jobbet?

 2. Planera begravningen

 3. Begravningsavgiften täcker det grundläggande

Ta ledigt från jobbet vid  dödsfall

Du har rätt, enligt lag, att vara ledig vid sk.l "Trängande familjeskäl" vilket betyder att du får vara ledig ett dygn i samband med sjukdom eller dödsfall. Om du har rätt till betald ledighet (permission) beror på vilket kollektiv-avtal din arbetsgivare är ansluten till. Hör med din arbetsgivare om du har rätt till permission - betald ledighet.

Planera begravningen

Enklast är att ta hjälp av en begravningsbyrå inför planeringen av begravningen. Gå in på din begravningsbyrås hemsida för att få en översikt på vad som behöver planeras och i vilken ordning som är lämpligt. 

Begravningsavgiften

Detta ingår i begravningsavgiften som har alla betalat för genom skatten:

 • cermonilokal

 • gravplats (i 25 år)

 • kremation

 • lokal för förvaring och visning av den avlidne  

Detta ingår inte i begravningsavgiften:

 • Kista och svepning

 • Transport från hem/sjukhus till lokal för förevisning av stoftet. 

 • Kistdekoration

 • Annonsering

 • Begravningscermoni

 • Begravningsförerättare

 • Minnesstund

 • Urna

 • Tillverkning och underhåll av gravsten.

 

 

Tips! En begravning kan bli dyr. Jämför priser på internet. Tänk på att det går att göra dekorationer till kistan själv och gravsten/monument själv . Minnesstund kan också hållas hemma hos någon anhörig.

 Bouppteckning

(inom fyra månader efter dödsfallet)

Skatteverket har fullständig information om hur bouppteckningen skall gå till. Kortfattat skall en lista på tillgångar och skulder skrivas, och denna ska registreras på Skatteverket. Du kan antingen anlita en jurist eller begravningsbyrå för att göra bouppteckningen, men det går också bra att göra den själv. 

Kortfattat går det till så här: 

 1. Boupptäckningsförättning- alla delägare i dödsboet kallas.

 2. Tillgångar och skulder - ta fram dokumentation på skulder och tillgångar (banken) fastighetsbeteckning.

 3. Förättningsmän - två stycken personer som inte är delägare i dödsboet kallas till boupprättningen, en måste närvara, båda skall dock skriva under boupprättningen.  

 4. Bouppteckning - fyll i blanketten från Skatteverket. Bifoga testamente, äktenskapsförord, kallelsen till boupprättningen, om någon avstått från sitt arv bifogas ett dokument på detta. 

 5. Skicka till Skatteverket - inom fyra månader.

 

Kontakta Svenska Sterbhus för hjälp med att värdera och tömma och städa dödsboet.

Kontakta oss för hjälp med värderingen av dödsboet. Innan vi kan göra en värdering är det viktigt att ni har kommit överens med dödsbo-delägarna om vad som skall ingå i dödsboet. Vår värdering baseras på de föremål som finns där just då, därför går det inte att plocka bort saker ur dödsboet efter värderingen. När ni bestämt er för vad som skall vara kvar så kan vi göra ett gratis hembesök där vi gör en värdering. Värderingen kan resultera i tre utfall. 1. Värdet på bohaget överstiger vår arbetskostnad - då får ni betalt. 2. Värdet på bohaget understiger vår arbetskostnad - då betalar ni oss. 3. Värdet på bohaget är lika stort som vår arbetskostnad - då får ingen betalt.