Vad köper vi i dödsboet? | Dödsbo köpes, dödsbon köpes