Tömning av dödsboet.

Vid tömning av dödsboet sorterar vi allt med omsorg för att sedan transporterar bort bohaget. Eventuella arkiv och privata papper emballeras omsorgsfullt för att kunna destrueras. Det som kan återvinnas skänks till välgörenhet

.

Tillbaks till första sidan!