logga Svenska Sterbhus

Hem

Hur går det till?

Vad köper vi i dödsboet? Var köper vi dödsbon? Checklista dödsbo Frågor & svar Kontakta oss

Tömma dödsbo

Vi tömmer dödsbon i Stockholm och hela Mälardalen.

 

Tömning av dödsbo

 

 

 Man som lyfter flyttlådor

 

Allt sorteras i kategorier. 

En del av föremålen kommer gå till återvinning och detta sorteras i grupper utifrån hur det skall deponeras på återvinningsstationen. Metall för sig, brännbart för sig o.s.v. Allt i dödsboet sorteras med omsorg. Det som kan skänkas till välgörenhet eller återvinnas tas till vara på bästa möjliga sätt.

Dödsboets integritet viktigt.

I alla dödsbon finns saker som är väldigt personliga.Det kan handla om fotografier, dagböcker eller dokument. Här är det viktigt att integriteten bevaras även när det handlar om att tömma ett dödsbo. Eventuella arkiv och privata papper emballeras omsorgsfullt för att kunna destrueras.

KontaktKontakt

Telefon: 073 344 02 33
[email protected]

Social media
 

Nyhetsbrev

blogglista.se