Hur går det till när vi köper saker ur dödsboet?

 

Kontakta oss, bild.

Kontakta oss.

Kontakta oss via telefon, mejl eller genom att fylla

i offert-förfrågan. 

 

Vi värderar dödsboet, bild

Vi värderar kostnadsfritt.

Vi värderar bohaget i dödsboet kostnadsfritt. 

Vi kan göra värderingen på plats i dödsboet,

men det går också bra att skicka översikts-

bilder på mejl till oss för att få en preliminär

värdering. Om värdet i dödsboet överstiger

kostnade för töming får ni betalt. Om värdet

i dödsboet understiger arbetskostnaden 

betalar ni. 

 

Vi skriver avtal, bild

Vi skriver avtal.

När ni beslutat er för att anlita oss skriver

vi ett avtal. I avtalet framgår vad som skall 

utföras i dödsboet, när arbetet kan påbörjas

och när arbetet skall vara slutfört. Här framgår

också var nycklar kan hämtas och lämnas.

 

Vi påbörjar arbetet i dödsboet, bild

Vi påbörjar arbetet.

Vi påbörjar arbetet och slutför till överenskommet

datum. När arbetet är färdigt kontaktar vi er 

för en besiktning och återlämnande av nycklar.