Denna kunskapsbank är under uppbyggnad!

Snart kommer du kunna finna mycket praktisk information kring hur du på enklaste och bästa sätt kan ta hand om dödsboet.

 

 • Finns det husdjur? Tar någon hand om dem?  Det låter kanske självklart men är lätt att glömma.

 • Finns mat i kylen, frysen som behöver slängas? 

 •  
 •  Kontakta även samtliga dödsbodelägare, anhöriga och vänner. Ärvdabalken säger att samtliga dödsbodelägare skall underättas om dödsfallet.

 • Man bör komma överens om är vem som skall företräda dödsboet.

   

  De som är dödsbodelägare kan ge en fullmakt till personen som ska företräda dödsboet. Om möjligt dela upp arbetet mellan dödsbodelägarna. Någon kan kontakta vänner/och anhöriga. Någon kan planera begravning o.s.v

 •  
 • Företrädaren kontakta banken/bankerna.Saldobeskedet på dödsdagen ingår i bouppteckningen, spara alltså den. Kontrollera tillgångar och skulder (lån). Säg upp abonnemang och autogiron. Spärra kort!

 

 • Gör bouppteckningen. Ingenting får tas ur dödsboet. Gå helst inte in ensam i dödsboet, ha gärna någon med dig som vittne.

 

 Bestäm hur bohaget skall tas omhand

 När skall bohaget vara tömt? Skall dödsbodelägarna själv ombesörja flytt och städ?

 

 

Vi hoppas att guiden har vart till någon liten hjälp i Ert arbete kring dödsboet, även om den inte är heltäckande!

 

Skatteverket är den myndighet som handhar registrering av dödsbon, du kan även vända dig dit om du har frågor.

 

Råd och rön har en väldigt bra guide i hur du kan göra din bouppteckning själv sa-gor-du-bouppteckningen-sjalv