Dödsbon köpes Bromma | Dödsbo köpes, dödsbon köpes