Trygghet | Dödsbo köpes, dödsbon köpes

Vårt breda nätverk av köpare, samlare och antikhandlare gör att du kan känna dig trygg och få en så korrekt bedömning och värdering av föremålen i dödsboet/hemmet, som möjligt. Vilket gör att vi prismässigt kan matcha de flesta auktionshus. Många gånger kan du få ett högre pris än vad du skulle kunna få på ett auktionshus, på grund av att vi specialkunder och du slipper betala höga provisioner. Hos oss slipper du de dramatiska prissvängningar som kan förekomma hos ett auktionhusen.

Vi har ett flertal kunniga värderare inom ett antal olika samlarnischer. Hos hos får du kort sagt, en korrekt bedömning och ett bra prisförslag. 

Enkel och tryggt!

Vill du sälja dödsboet/dödsbo kan du med förtroende vända dig till oss för att få ditt dödsbo värderat.