Snöfritt, gärna | Dödsbo köpes, dödsbon köpes

Oj va halt det har vart senaste veckorna. Det är ofta osandat och det är kanske bara en tidsfråga innan man åker på rumpan. Förhoppningsvis händer det då i så fall när man inte bär saker ur dödsboet. Tänk att slå på en vurpa med en bokhylla i händerna. Inte kul. Visst, det är omöjligt för komuner och fastighetsägare att sanda dygnet runt. Men det kunde lösas genom att ställa ut sandlådor lättillgängligt, så att envar kan sanda. Vore inte det bättre än att folk trillar och hamnar på hospitalet?

5 feb 2017