Kunskap om dödsbon | Dödsbo köpes, dödsbon köpes

Hos oss finns en mångårig kunskap och gedigen erfarenhet av uppköp och tömmning av dödsbon. Vi köper ett stort antal dödsbon varje år, i och runt Stockholm. Vi samarbetar med gode män och mäklarbyråer.

Ett hem/dödsbo behöver inte vara stor för att innehålla säljbara saker, vad som är säljbart beror mer på vad som finns där.

Vilka möbler och föremål som är populära skiftar med tiden. I dag är inte 1800-tals möbler lika intressant som det var för 10-15 år sedan. Nu är 50, 60 och 70-talet i ropet. 

De flesta dödsbon/hem har dock föremål från olika tidsepoker.  Hos Svenska Sterbhus finns kunskapen om vad som är säljbart i dödsboet, och vad som inte längre efterfrågas.

Välkommen att kontakta oss och dra nytta av denna kunskap!