God Man | Dödsbo köpes, dödsbon köpes

Behöver du en kunnig samarbetspartner?

 

Dödsbo köpes i hela storstockholm och angränsande kommuner.

Vi köper hela dödsbon. Efter tömmning kan du få hemmet städat och fönster putsade om du önskar.

Du kanske vill sälja bara delar ur dödsboet?

Finns speciella önskemål eller hänsynstaganden kring dödsboet så gör vi allt vi kan för att uppfylla önskemålen.

Vi hanterar nycklar med största försiktighet.

Söker du ett flexibelt, servicefokuserat, kunnigt och tryggt företag, ring oss på Svenska Sterbhus. 

Med vänlig hälsning

Christer, Per och Hasse

Christers mobil: 070-110 30 04