Tankar kring återvinning av dödsbon. | Dödsbo köpes, dödsbon köpes

Hej igen.

Nyligen hade vi  ett dödsbo i Stockholm, och när vi var på sopstationen för att slänga saker ur dödsboet som inte var säljbara, la jag märke till att det fortfarande slängs fullt funktionella möbler och annat.

Återvinningen borde kunna vara bättre? De finns saker i dödsbon som tyvärr slängs därför att det inte finns rätt kanaler dit saker kan lämnas eller tas om hand. Det borde vara enklare att skänka fullt användbara saker ur dödsbon. Eller hur?

 

29 maj 2016