Återvinning av dödsbo/hem | Dödsbo köpes, dödsbon köpes

Alla sopor från dödsboet/hemmet sorteras för transport till återvinningsstation. Så mycket som möjligt återbrukas. I möjligaste mån skänker vi bort till välgörande ändamål.