Dödsbo köpes

Svenska sterbhus för dig som vill sälja dödsbo!

Hur vi köper dödsboet?

1. Kontakta oss

Mobil: 070 110 30 04

Mejl: info@svenskasterbhus.se

 

 

2. Vi gör en kostnadsfri värdering

Vi kommer till dödsboet och gör en kostnadsfri värdering.

3. Vi skriver avtal

Vi kommer överens om vad Ni vill ha utfört.

- Köp av hela dödsboet+flyttstädning

- Köp av delar ur dödsboet

- Flyttstädning

- Bortforsling av dödsboet

Vi kommer överens om när arbetet ska påbörjas och vara slutfört. 

Ni besiktigar vår arbete.

4. Vi betalar kontant

Eller direktinsättning på konto!