Dödsbo köpes

Svenska sterbhus för dig som vill sälja dödsbo!

Återvinning av dödsbo/hem

Alla sopor från dödsboet/hemmet sorteras för transport till återvinningsstation. Så mycket som möjligt återbrukas. I möjligaste mån skänker vi bort till välgörande ändamål.